30 Eylül 2008

Mai Yuva Buldu


Sokakta sahipsiz halde bulunan, bir gözü mavi bir gözü yeşil yavru köpecik Mai yeni yuvasında...

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?