1 Mayıs 2008

Şeker Kız Yuva Buldu


Sahibinin sağlık sorunları nedeniyle evinden olan Şeker kız, yeni bir yuva buldu.

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?